Verwijspraktijk Hoorn

Privacy reglement

 

Om de behandeling van u zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren moet de tandarts uw administratieve en medische gegevens vastleggen.

 

Behalve uw tandarts heeft ook zijn of haar waarnemer toegang tot de gegevens. Daarnaast hebben ook personen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst noodzakelijk is, toegang tot deze gegevens.

Al deze bovengenoemde personen hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht.

Uw tandarts gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Daarvoor worden regels gehanteerd die wettelijk zijn vastgelegd. Voor meer informatie kunt u terecht op www.cbpweb.nl