Verwijspraktijk Hoorn

Overige informatie

Altijd plek voor spoed

De gemiddelde wachttijden voor endodontologische behandelingen zijn landelijk erg lang: vaak een half jaar tot een jaar. Niet bij de Verwijspraktijk Hoorn: wij houden altijd ruimte in onze agenda voor spoedgevallen. Ook de wachttijd voor niet-spoedeisende behandelingen is bij ons doorgaans korter dan gemiddeld.

 

Specialistische samenwerking

Endodontologen en gnathologen werken nauw samen in de Verwijspraktijk. Samen stellen ze diagnoses en behandelen ze patiënten. Klachten over hoofd- of aangezichtspijn kunnen voortkomen uit een ontstoken kies, terwijl tandpijn soms is terug te voeren op gnathologische problematiek. Dankzij de deskundige blik vanuit twee vakgebieden zijn dergelijke klachten duidelijk te diagnosticeren. Het is de patiënt die daarvan profiteert.

 

Innovatieve en state-of-the-art behandelingen

De Verwijspraktijk Hoorn legt zich toe op innovatieve en state-of-the-art behandelingen. Onze tandarts-endodontologen houden de wetenschappelijke literatuur nauwgezet bij en passen nieuwe behandelingen veelvuldig toe. Zo kunt u altijd rekenen op een behandeling volgens de laatste stand van de wetenschap.