Verwijspraktijk Hoorn

Overige informatie

Altijd plek voor spoed

De gemiddelde wachttijden voor gnathologische behandelingen zijn landelijk erg lang. Niet bij de Verwijspraktijk Hoorn: wij houden altijd ruimte in onze agenda voor spoedgevallen. Ook de wachttijd voor niet-spoedeisende behandelingen is bij ons doorgaans korter dan gemiddeld.

 

Specialistische samenwerking

Gnathologen en endodontologen werken nauw samen in de Verwijspraktijk. Samen stellen ze diagnoses en behandelen ze patiënten. Klachten over hoofd- of aangezichtspijn kunnen voortkomen uit een ontstoken kies, terwijl tandpijn soms is terug te voeren op gnathologische problematiek. Dankzij de deskundige blik vanuit twee vakgebieden zijn dergelijke klachten duidelijk te diagnosticeren. Het is de patiënt die daarvan profiteert.

De gnathologen van de Verwijspraktijk Hoorn hebben bovendien nauwe contacten met psychologen en fysiotherapeuten. Indien nodig of gewenst worden zij ingeschakeld voor advies of behandeling van patiënten. Ook met kaakchirurgen of neurologen wordt soms samengewerkt.