De Verwijspraktijk Hoorn beschikt over specialistische kennis op een aantal terreinen binnen de tandheelkunde. Wij richten ons voornamelijk op endodontologie en gnathologie.

Naast het behandelen van verwijspatiënten is er ruimte voor reguliere patiënten waar wij algemene tandheelkundige zorg aan verlenen.

Wij beschikken over de meest up-to-date kennis van de verschillende behandelopties en maken gebruik van de modernste technieken en materialen. Dit alles wordt op individuele basis toegepast zodat u als patiënt altijd de best passende behandeling voor uw gebit ontvangt.

De beroepsverenigingen voor tandarts-endodontologen en tandarts-gnathologen (NVvE en NVGPT) stellen zeer hoge eisen aan de deskundigheid van de door hen erkende tandartsspecialisten. Zo is kennis van de meest recente wetenschappelijke literatuur verplicht. Ook is het vereist om deze kennis te delen met collega-tandartsen via lezingen of cursussen. Bovendien ondergaan wij vanuit de NvVE en NVGPT elke vijf jaar een visitatie ronde. Hierbij word de her-registratie als tandarts-endodontoloog of tandarts-gnatholoog wel of niet toegekend. Tenslotte gelden zeer strenge eisen ten aanzien van de hygiënemaatregelen in de praktijk.

Vul in wat je zoekt en druk op Enter.