BIG-register

De tandheelkundigen van de Verwijspraktijk Hoorn zijn ingeschreven in het BIG-register. Dat is een databank van de overheid die uitsluitsel geeft over de bevoegdheid van o.a. tandartsen, artsen en apothekers. Meer informatie op de site van het BIG-register.

D. van Waaijen: 9056305402

S. Menso: 79036487802

C.E. Papagianni: 39063838702

AGB-code

Elke praktijk en organisatie in de zorg krijgt een unieke code toegekend, de AGB-code. AGB staat voor Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners en dient ter identificatie van de praktijk of instelling. Deze code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. De AGB-code wordt vermeld in het elektronische declaratiebericht of kan worden vermeld op een papieren nota.

AGB code van Verwijspraktijk Hoorn: 12062066

Kamer van Koophandel

Verwijspraktijk Hoorn staat ingeschreven bij de kamer van koophandel: 37152703

Klachtenregeling

De medewerkers van de Verwijspraktijk Hoorn hechten aan zorgvuldige behandeling en bejegening van patiënten. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling, de wijze waarop u bent voorgelicht, hoe men zich tegenover u gedroeg of de manier waarop zaken zijn georganiseerd. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

Wij vragen u dan ook uw ervaringen met ons te delen. Zo stelt u ons in staat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening waar nodig te verbeteren.

Als u een klacht heeft kunt u deze het beste met de behandelaar bespreken. De betreffende persoon zal proberen om samen met u het probleem op te lossen. Een open gesprek werkt vaak verhelderend en kan uw ontevredenheid wegnemen.

Komt u er desondanks niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling biedt twee mogelijkheden: bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak. Voor meer informatie over het KNMT en de klachtenregeling verwijzen wij u naar de website van het KNMT.

Vul in wat je zoekt en druk op Enter.