Gebitsslijtage kan ontstaan door onvrijwillige ritmische activiteit van de kauwspieren gedurende de nacht (bruxisme: tanden knarsen en klemmen), door een zure omgeving in de mondholte (erosie) of door een verkeerde poetsgewoonte (abrasie). Slijtage van het gebit wordt een steeds groter klinisch probleem. Het leidt tot tandgevoeligheidsklachten, maar ook esthetische problemen en zelfs problemen met kauwen.

Consult

Problemen door gebitsslijtage zijn vaak zeer omvangrijk. Het opstellen van een behandelplan kost daardoor tijd. Tijdens het eerste consult worden gegevens verzameld en ook een gebitsafdruk gemaakt voor een studiemodel. Na het bestuderen van de gegevens zullen tijdens een tweede bezoek de verschillende behandelmogelijkheden besproken worden met de patiënt. Bij gebitsslijtage zijn twee soorten behandelingen mogelijk. De keuze is afhankelijk van de mate, spreiding en oorzaak van slijtage en de leeftijd van de patiënt.

Preventie

De eerste soort behandeling is preventief van aard. In overleg met de patiënt worden maatregelen genomen tegen de oorzaken van de slijtage. Er wordt bijvoorbeeld een splint gemaakt als gebitsbeschermer tegen tandenknarsen, of het voedingspatroon wordt aangepast door middel van een niet-erosief dieet. Vervolgens controleren we de mate van slijtage over langere tijd.

Restauratie

De tweede soort behandeling is restauratief. Bij een restauratieve behandeling worden de afgesleten tanden en kiezen hersteld in vorm en hoogte door deze met behulp van esthetische materialen op te bouwen. De voorkeur wordt gegeven aan gebruik van witte vullingen (composiet). Daarmee kan zo minimaal invasief mogelijk gewerkt worden, dus zonder dat er veel tandweefsel verloren gaat. Traditionele methodes zoals kronen en facings hebben dat voordeel niet. Uiteraard worden deze middelen wel ingezet als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een verzwakte kies of een sterk verkleurde voortand.
Indien nodig wordt er voorafgaand aan de restauratieve behandeling een mondhygiëne behandeling uitgevoerd door de mondhygiëniste. Na elke restauratieve behandeling wordt er een splint vervaardigd ter bescherming van gebit en gemaakte restauraties.

Kosten behandeling

De kosten voor een behandeling van gebitsslijtage kunnen sterk variëren. Ze zijn afhankelijk van de diagnose, het gekozen behandelplan en het eventueel gebruik van een tandtechnisch laboratorium (voor bijvoorbeeld kroon-en brugwerk). De tandarts-gnatholoog stelt een behandelplan op met de daarbij behorende begroting en bespreekt deze met de patiënt, voorafgaand aan de behandeling.
Wij hanteren voor de behandelingen de prestatiecodes die door alle Nederlandse tandartsen worden gebruikt en die zijn vast gesteld door de overheid. De patiënt kan zijn verzekeraar vragen welke kosten vergoed worden. De behandeling wordt gestart nadat de patiënt heeft ingestemd met het opgestelde behandelplan en de begroting.

Vul in wat je zoekt en druk op Enter.