Bij kauwen komt een hoop kijken. Alle spieren en botten die ervoor nodig zijn, vormen samen het kauwstelsel. Soms functioneren delen van het kauwstelsel niet goed. Dat kan leiden tot pijn in de kauwspieren in de wang of de slaapstreek. Ook kan soms de kaak niet voldoende bewogen worden, of knapt het kaakgewricht.

Tandarts-gnathologen zijn gespecialiseerd in het behandelen van dergelijke klachten. De medische term is craniomandibulaire dysfunctie, afgekort tot CMD. Pijn van de kauwspieren is het meest voorkomende CMD-symptoom. De CMD-pijn is meestal mild, fluctuerend in de tijd en verergert bij gebruik van de onderkaak, zoals bij kauwen of gapen.

Bij het stellen van de diagnose werkt de tandarts-gnatholoog vaak samen met de tandarts-endodontoloog van onze verwijspraktijk. Het kan namelijk zijn dat de CMD-pijn zich manifesteert als kiespijn. Andersom kan kiespijn zich manifesteren als spier en/of kaakgewrichtspijn.

Behandeling

De behandeling van CMD-klachten heeft als doel de pijnklachten te verminderen en het kauwstelsel weer goed te laten functioneren. Elke behandeling wordt gestart met een uitgebreide uitleg over de mogelijke oorzaak van de klachten en het bespreken van de therapie met de patiënt (counseling). Vaak krijgt de patiënt een splint (een harde stabilisatieopbeetplaat, meestal in de bovenkaak). Dat helpt om schadelijke mondgewoontes te beperken en de pijnklachten te verlichten. Indien er een indicatie bestaat voor een multi-disciplinaire behandeling, kan de patiënt doorverwezen worden, naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut.

Kosten behandeling

De kosten voor een behandeling gerelateerd aan CMD-klachten kunnen sterk variëren. Ze zijn afhankelijk van de diagnose, het gekozen behandelplan en eventueel gebruik van een tandtechnisch laboratorium (bijvoorbeeld voor het vervaardigen van een splint). De tandarts-gnatholoog stelt een behandelplan op met de daarbij behorende begroting en bespreekt deze met de patiënt voorafgaand aan de behandeling.

Wij hanteren voor de behandelingen de prestatiecodes die door alle Nederlandse tandartsen worden gebruikt en die zijn vast gesteld door de overheid. De patiënt kan bij zijn of haar zorgverzekeraar navragen welke kosten vergoed worden. De behandeling wordt gestart nadat de patiënt heeft ingestemd met het opgestelde behandelplan en de begroting.

Vul in wat je zoekt en druk op Enter.