Voor de dossiervorming is het noodzakelijk dat de praktijk uw administratieve en medische gegevens vastlegt. Behalve uw tandarts heeft ook zijn of haar waarnemer toegang tot de gegevens. Daarnaast hebben ook personen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst noodzakelijk is, toegang tot deze gegevens. Al deze bovengenoemde personen hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. Verwijspraktijk Hoorn gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Daarvoor worden regels gehanteerd die wettelijk zijn vastgelegd. Voor meer informatie kunt u terecht op www.cbpweb.nl

 

Vul in wat je zoekt en druk op Enter.